TƯ DUY THIẾT KẾ LÀ GÌ?

Tư duy thiết chính là phương pháp giải quyết vấn đề trong đó lấy người dung làm trung tâm trong việc sáng tạo.

Tư duy thiết kế được thực hiện tốt trong việc kết hợp các lĩnh vực chuyên môn có liên quan. Đó chính là kết hợp công nghệ – kinh doanh – người dùng ( khách hàng).

Bởi vì công nghệ là một hệ thống khoa học có những công cụ và vật liệu giúp người thiết kế có thể làm việc thuận tiện.

Hệ thống kinh doanh giúp người thiết kế có thể hoạch định chiến lược và mang sứ mệnh của mình đến với khách hàng. Đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng để đưa ra giải pháp thiết kế đúng đắn.

Một nhà thiết kế cá nhân có thể đảm nhiệm tất cả các vai trò trong suốt dự án. Từ khâu lên ý tưởng, phát thảo 2D, 3D…

Nếu bạn làm việc theo nhóm thì các thành viên trong nhóm cần hiểu rõ và thống nhất quan điểm cùng nhau dựa trên việc nghiên cứu nhu cầu của người dùng để tìm ra đúng thị trường mục tiêu.

Và điều quan trọng hơn cả, đó chính là phải biết dung hòa giữa nhu cầu của người dùng và sự hiểu biết của nhà thiết kế để đưa ra giải pháp phù hợp nhất.

Thiết kế chính là kế hoạch hay một bản vẽ để thể hiện cách thức hoạt động của một việc. Là một loạt các lựa chọn đưa ra khi quyết định về diện mạo, chức năng của một đối tượng hay không gian. Tuy nhiên mục đích của tư duy thiết kế không chỉ đơn giản là làm cho một cái gì đó hấp dẫn. Ngoài việc chú ý đến vẽ bề ngoài, chúng ta còn phải quan tâm đến các khía cạnh khác về vật liệu, về tính công năng và cả về chi phí của người dùng muốn đầu tư vào nó.

Tư duy thiết kế chính là cách các nhà thiết kế tiến hành giải quyết các vấn đề thông qua việc ghi chú, phác thảo, vẽ sơ đồ… Tất cả mọi người đều có thể ghi chú, phác thảo sơ bộ, tuy nhiên bạn nên tham khảo ý kiến từ các chuyên gia thiết kế để họ có thể giải thích và giải quyết tốt hơn các vấn đề của bạn.